NOV/DEC 2009


Hej!

Här kommer årets sista nyhetsbrev!

På lördag den 14 november återvänder jag till min gamla hemstad Katrineholm för att spela Beethovens första pianokonsert C-dur med Katrineholms Symfoniorkester under ledning av Ingemar Berg. Konserten äger rum i Tallåsskolans aula. Jag stannar i Katrineholm följande dag för att motta Katrineholms-Kurirens kulturpris.

Torsdagen 10 december kl. 19.30 och Söndagen 13 kl. 18.30 spelar jag Wiklunds andra pianokonsert h-moll med Helsingborgs symfoniorkester under ledning av Andrew Manze i Helsingborgs konserthus.
Mer information: www.helsingborgskonserthus.se

Välkomna
Vänliga hälsningar,
Martin Sturfält


WWW.MARTINSTURFALT.COM