OKT 2009


Hej!

Återigen dags för ett nyhetsbrev - två konserter i Sverige under månaden . . .

Först på söndag 18 oktober kl. 16.00 på Uppsala Konsert & Kongress i Uppsala, där jag medverkar i Sveriges Radio P2's serie Gästspel, med musik av Grieg, Pärt och Bach. Mer information: www.ukk.se

Sedan på tisdagen 27 oktober kl. 19.30 spelar jag på Palladium i Malmö tillsammans med violinisten Björn Kleiman. Programmet är helsvenskt med musik av Stenhammar, de Frumerie, Mats Larsson-Gothe, Anders Nilsson och Stefan Klaverdal.
Mer information: www.palladium.nu

Välkomna
Vänliga hälsningar,
Martin Sturfält


WWW.MARTINSTURFALT.COM