Pianoduo Ekberg/Sturfält

Oskar Ekberg och Martin Sturfält var båda studenter på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm när de 1999 inledde sitt samarbete som pianoduo. Sedan dess har båda haft stora individuella framgångar som solister och kammarmusiker, och har erhållit priser i flertalet svenska och nordiska pianotävlingar — bl.a. har båda vunnit den svenska Yamaha-tävlingen. Pianoduo Ekberg/Sturfält inriktar sig framför allt på att framföra originalmusik för två pianon, men de intresserar sig även för kammarmusik där två pianon ingår. De har som duo undervisats av bl.a. Staffan Scheja, Ronan O’Hora och Håkon Austbø. Under årens lopp har de etablerat sig nationellt med ett flertal uppskattade konserter, både egna recitals och tillsammans med symfoniorkester, och framfört ett rikligt urval av pianoduorepertoaren från Bach via Mendelssohn och Stravinskij ända fram till nutida svenska tonsättare som t.ex. Mats Larsson-Gothe. Mest uppmärksamhet både i och utanför Sverige har emellertid pianoduo Ekberg/Sturfält rönt med sitt intensiva arbete med Olivier Messiaens Visions de l´Amen. Duon har framfört verket ett flertal gånger i Sverige men även i London och Oslo.

". . . urladdningar som tidigare knappast hörts i pianosammanhang . . . I framförandet av "Visions de l´Amen" byggde två, sinsemellan mycket olika unga pianister ett monument av gestaltningskonst. En tv-inspelning av Oskar Ekbergs och Martin Sturfälts stordåd är en självklarhet."
Leif Aare i DN 15 februari 2003